WZORY DRUKÓW PROCESOWYCH

 POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA 
  • Wniosek o ukaranie w postępowaniu zwyczajnym / przyspieszonym / bez przeprowadzania rozprawy
    
    • załącznik do wniosku o ukaranie
    
  • Protokół przesłuchania świadka wykroczenia
    
  • Protokół przyjęcia ustnego zawiadomienia o wykroczeniu / żądania ścigania sprawcy wykroczenia / przesłuchania świadka
    
  • Protokół konfrontacji
    
  • Zawiadomienie o skierowaniu wniosku o ukaranie do sądu
  
  • Postanowienie o odstąpieniu od sporządzenia wniosku o ukaranie
  
  • Zawiadomienie o odstąpieniu od skierowania sprawy do sądu
  

COFNIJ  SPIS TREŚCI