NARKOTYKI I NARKOMANIA

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE 

Telefon Zaufania dla Osób Uzależnionych
Kraków tel. 430 61 46

Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień
Centrum Terapii Narkomanów "MONAR" - Kraków
31 -063 Kraków ul. Św. Katarzyny 3
tel. (0-12) 430 61 35

Ośrodek Resocjalizacji
Centrum Terapii Narkomanów "MONAR" - Kraków
Dom MONARU 31-983 Kraków ul. Suchy Jar 4
tel. (0-12) 645-09-67

Krakowskie Towarzystwo Pomocy Uzależnionym
31 -063 Kraków ul. Św. Katarzyny 3
tel. (0-12) 430 61 35,

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Żyjących z Wirusem HIV i Chorych Na AIDS "Jest Jeden Świat"
31 -063 Kraków ul. Św. Katarzyny 3
tel. (0-12) 430 61 35

Telefon Zaufania dla osób z problemem uzależnień
31 -063 Kraków ul. Św. Katarzyny 3
tel. (0-12) 430 61 35

Poradnia Uzależnień Lekowych
Kraków ul. Krakowska 39
tel. 430 60 40

Oddział Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U"
Kraków ul. Bobrowskiego 10
tel. 412 77 22

Ośrodek Leczniczo Rehabilitacyjny dla Osób z Nawrotami Choroby
Centrum Terapii Narkomanów "MONAR" - Kraków
Dom "GWAN" 31-983 Kraków-Pleszów
ul. Nadbrzezie 25
tel. 645-09-03

Stowarzyszenie FORMACJA
Ośrodek FORMACJA
Kraków ul. Różana 5
tel. 267 07 63

Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych
33-100 Tarnów ul. Osiedle XXV -lecia
tel. (0-14) 211-777

Tarnowskie Towarzystwo Zapobiegania Patologiom Społecznym
33-100 Tarnów ul. Rynek 4/3
tel. (0-14) 22-40-43

Telefony Zaufania przy Tarnowskim Towarzystwie Zapobiegania
Tarnowski Telefon Zaufania nr 988
Koleżeński Telefon Zaufania nr 988

Chrześcijańska Misja Społeczna "Teen Challenge"
Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych
33-100 Tarnów ul. Rynek 17 (I piętro)
tel. (0-14) 26-39-72

Punkt Konsultacyjny Stowarzyszenia "MONAR "
33-300 Nowy Sącz ul. Śniadeckich 10a
tel.(0-18) 443 74 44

Punkt Konsultacyjny Tatrzańskiego Stowarzyszenia Pomocy Uzależnionym "RODZINA "
Zakopane ul. Gimnazjalna 10 a
Tel. (0-1820) 17-200

Punkt Konsultacyjny ds. Narkomanii
34-120 Andrychów ul. Metalowców 10

Punkt Konsultacyjny ds. Narkomanii
32-600 Oświęcim pl. Św. Maksymiliana Męczennika 2
tel. (0-33) 44-03- 70

Zespół ds. Profilaktyki i Terapii Rodzin przy OPS
32-500 Chrzanów Al. Henryka 2/4
tel. (0-35) 337-98

Telefon Zaufania w ramach Zespołu Terapii Rodzin przy OPS w Trzebini
32-530 Trzebinia ul. Kościuszki 38
tel. (0-35) 121-646.

Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
Oddział Terenowy
Punkt Konsultacyjny
32-340 Wolbrom ul. Nowa 2
tel. (0-35) 44-26-89 fax (0-35) 44-22-88


 SPIS TREŚCI