INTERWENCJE POLICYJNE

WPROWADZENIE DO ZAGADNIENIA INTERWENCJI 

W ramach podejmowanych czynności przez funkcjonariuszy Policji, dochodzi często do sytuacji określanych mianem interwencji.


Podstawy prawne takiej interwencji są zróżnicowane i wynikają przede wszystkim z przepisów kpk, kpw, ustawy o Policji i innych ustaw, a także z przepisów wykonawczych do nich. Natomiast podstawę faktyczną interwencji stanowi działanie Policji w wypadku potrzeby natychmiastowego wystąpienia na rzecz ochrony bezpieczeństwa obywateli oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie, której celem jest ustalenie rodzaju zdarzenia i podjęcia na miejscu czynności usuwających powstałe zagrożenie oraz przekazanie w tym zakresie informacji dyżurnemu właściwej miejscowo jednostki Policji. W zależności od przyjętego kryterium można dokonać różnych podziałów interwencji policyjnych.


Zasadniczymi kryteriami tego podziału mogą być:


Źródło przyczyna interwencjiPodstawa formalnaMiejsce interwencjiSposób działaniaSposób załatwienia
 • Przestępstwo,
 • Wykroczenie,
 • Naruszenie zasad współżycia społecznego,
 • Prawo cywilne,
 • Klęski, katastrofy, zdarzenia losowe
 • Polecenia przełożonych

 • Własna inicjatywa,

 • Wezwanie osób poszkodowanych, pokrzywdzonych,

 • Wezwanie osób trzecich

W miejscu:
 • publicznym,
 • prywatnym,
 • należącym do osób prawnych
 • Wymagające  użycia określonych środków,
 • Nie wymagające użycia środków
 • Zakończone na miejscu rozpoczęcia,
 • Zakończone poza miejscem rozpoczęcia,
 • Zakończone bezrepresyjnie
 • Ukaranie mandatem lub sporządzenie wniosku,
 • Zatrzymanie, doprowadzenie osobyCOFNIJ  SPIS TREŚCI  DALEJ