WZORY DOKUMENTÓW

WZÓR KRAJOWEGO PRAWA JAZDY

Format karty identyfikacyjnej (układ poziomy) o wymiarach 53,98 x 85,60 mm i promieniu zaokrągleń 3,18 mm i grubości 0,76 mm (+80 µm/-300 µm), której inne właściwości fizyczne i chemiczne odpowiadają standardom określonym w normach:
1) PN-ISO/IEC 7810:1997, Karty identyfikacyjne. Charakterystyki fizyczne,
2) PN-EN ISO/IEC 10373:1997, Karty identyfikacyjne. Metody testowania.

Karta składa się z rdzenia karty i folii laminującej. Barwa tła rdzenia prawa jazdy jest utrzymana w tonacji różowej z wielobarwnymi nadrukami zabezpieczającymi. Poza rdzeń wystaje przezroczysty margines folii laminującej. Barwa tekstu, symboli i znaków graficznych prawa jazdy jest czarna. Prawo jazdy zawiera elementy zabezpieczające dokument przed podrobieniem.

Na pierwszej stronie umieszcza się:
W dwóch wierszach - wyrazy o treściach: „PERMIS DE CONDUIRE, PRAWO JAZDY”, „RZECZPOSPOLITA POLSKA”.

W lewym górnym rogu - symbol „PL” wpisany w elipsę o barwie białej na niebieskim tle w kształcie prostokąta o wymiarze 12 x 20 mm.

Pod symbolem - fotografię.

Następujące cyfry i dane oznaczające:
           1 - nazwisko,
           2 - imię (imiona),
           3 - datę i miejsce urodzenia,
           4a - datę wydania prawa jazdy,
           4b - datę ważności prawa jazdy (znak „-” oznacza bezterminową ważność prawa jazdy),
           4c - organ wydający,
           4d - nr PESEL,
           5 - numer prawa jazdy,
           7 - podpis posiadacza,
           8 - adres,
           9 - kategorie, z wyjątkiem tych, których posiadanie jest warunkiem uzyskania następnych lub zakres
                uprawnień stanowi część lub całość uprawnień innej kategorii.

Na drugiej stronie umieszcza się:
W lewym górnym rogu - ramkę ograniczającą obszar o wymiarach 7 x 18 mm, oznaczoną liczbą 13; odstęp pomiędzy krótszym bokiem ramki a krótszym bokiem tabeli wynosi 5 mm.

Poniżej ramki umieszcza się kod kreskowy zawierający cechy identyfikujące dokument oraz poniżej numer druku składający się z jednej litery alfabetu łacińskiego i siedmiu cyfr arabskich.
W lewym dolnym rogu - objaśnienie dotyczące rodzaju wypełnianych danych:
           1 - nazwisko,
           2 - imię (imiona),
           3 - data i miejsce urodzenia,
           4a - data wydania prawa jazdy,
           4b - data ważności prawa jazdy,
           4c - organ wydający,
           4d - nr PESEL,
           5 - numer prawa jazdy,
           8 - adres,
           9 - kategorie,
           10 - data wydania uprawnienia,
           11 - data ważności uprawnienia,
           12 - ograniczenia.

Tabelę o wymiarach 44 x 51 mm zawierającą 16 wierszy podzielonych, z wyjątkiem ostatniego, na cztery kolumny oznaczone cyframi:
      9 - kategorie,
      10 - data decyzji o wydaniu uprawnienia określonej kategorii po raz pierwszy,
      11 - data ważności uprawnienia (znak „-” oznacza bezterminową ważność uprawnienia),
      12 - ograniczenia.

Wiersze tabeli mają wymiar 2,75 x 51 mm, a cztery rubryki - wymiary odpowiednio: 2,75 x 17 mm, 2,75 x 10 mm, 2,75 x 10 mm i 2,75 x 14 mm. W polach kolumny oznaczonej cyfrą 9 umieszcza się literowe oznaczenia kategorii prawa jazdy oraz, z wyjątkiem kategorii T, ustalone dla nich symbole graficzne. W polach kolumny oznaczonej liczbą 12 umieszcza się liczbowe oznaczenia kodów i subkodów, które określają następujące ograniczenia w korzystaniu z uprawnień lub informacje dodatkowe:

    1)    01 -wymagana korekta i/lub ochrona wzroku:
           01.01 - okulary,
           01.02 - soczewka (i) kontaktowa (e),
           01.03 - szkła ochronne,
           01.04 - szkło matowe,
           01.05 - przepaska na oko,
           01.06 - okulary lub szkła kontaktowe,

    2)    02 - wymagana korekta słuchu:
           02.01 - aparat słuchowy jednouszny,
           02.02 - aparat słuchowy obuuszny,

    3)    03 - wymagane protezy/szyny ortopedyczne kończyn:
           03.01 - proteza/szyna ortopedyczna kończyny górnej,
           03.02 - proteza/szyna ortopedyczna kończyny dolnej,

    4)    05 - wymagane ograniczone korzystanie z pojazdu (obowiązkowe stosowanie subkodów):
           05.01 - jazda tylko przy świetle dziennym,
           05.03 - jazda bez pasażerów,
           05.05 -jazda tylko w towarzystwie osoby posiadającej prawo jazdy,
           05.06 - bez prawa ciągnięcia przyczepy,
           05.07 - bez prawa jazdy po autostradach,

    5)    10 - wymagane modyfikacje w układzie zmiany biegów:
           10.01 - ręczna zmiana biegów,
           10.02 - automatyczna zmiana biegów,
           10.03 - zmiana biegów sterowana elektronicznie,
           10.04 - regulowana dźwignia zmiany biegów,
           10.05 - bez przekładni dodatkowej,

    6)    15 - wymagana modyfikacja sprzęgła:
           15.01 - regulowany pedał sprzęgła,
           15.02 - sprzęgło sterowane ręcznie,
           15.03 - sprzęgło automatyczne,
           15.04 - składany lub odkręcany pedał sprzęgła za przegrodą,

    7)    20 - wymagane modyfikacje w układzie hamulcowym:
           20.01 - regulowany pedał hamulca,
           20.02 - powiększony pedał hamulca,
           20.03 - pedał hamulca dostosowany do obsługi lewą stopą,
           20.04 - pedał hamulca pod całą stopę,
           20.05 - wychylny pedał hamulca,
           20.06 - ręcznie sterowany hamulec roboczy,
           20.07 - maksymalne użycie wzmocnionego hamulca roboczego,
           20.08- maksymalne użycie hamulca awaryjnego zintegrowanego z hamulcem roboczym,
           20.09 - regulowane sterowanie hamulca postojowego,
           20.10 - elektrycznie sterowany hamulec postojowy,
           20.11 - nożny hamulec postojowy,
           20.12 - składany lub odkręcany pedał hamulca za przegrodą,
           20.13 - hamulec obsługiwany kolanem,
           20.14 - elektrycznie sterowany hamulec roboczy,

    8)    25 - wymagane modyfikacje w układzie przyspieszenia:
           25.01 - regulowany pedał przyspieszenia,
           25.02 - pedał przyspieszenia pod całą stopę,
           25.03 - wychylny pedał przyspieszenia,
           25.04 - przyspieszenie sterowane ręcznie,
           25.05 - przyspieszenie sterowane kolanem,
           25.06 - serwoprzyspieszacz (elektroniczny, pneumatyczny itp.),
           25.07 - pedał przyspieszenia po lewej stronie pedału hamulca,
           25.08 - pedał przyspieszenia po lewej stronie,
           25.09 - składany lub odkręcany pedał przyspieszenia za przegrodą,

    9)    30 - wymagane wspólne modyfikacje układów hamowania i przyspieszenia:
           30.01 - pedały równoległe,
           30.02 - pedały na tym samym lub prawie na tym samym poziomie,
           30.03 - przesuwne pedały hamowania i przyspieszenia,
           30.04 - pedały hamowania i przyspieszenia z przesuwem i szyną,
           30.05 - składane lub odkręcane pedały hamowania i przyspieszenia,
           30.06 - wypiętrzona podłoga,
           30.07 - przegroda z boku pedału hamowania,
           30.08 - przegroda na protezę z boku pedału hamulca,
           30.09 - przegroda pod pedałami hamowania i przyspieszenia,
           30.10 - podparcie pięty/nogi,
           30.11 - elektryczne sterowanie hamowania i przyspieszenia,

    10)  35 - wymagane modyfikacje urządzeń sterowania (przełączniki świateł, wycieraczki szyby przedniej,
                  spryskiwacz, sygnał dźwiękowy, kierunkowskazy):
           35.01 - urządzenia sterowania obsługiwane bez negatywnego wpływu na kierowanie i obsługę,
           35.02 - urządzenia sterowania obsługiwane bez puszczenia kierownicy i akcesoriów (gałek, dźwigni itp.),
           35.03 - urządzenia sterowania obsługiwane bez puszczenia kierownicy i akcesoriów lewą ręką,
           35.04 - urządzenia sterowania obsługiwane bez puszczenia kierownicy i akcesoriów prawą ręką,
           35.05 - urządzenia sterowania obsługiwane bez puszczenia kierownicy i akcesoriów ze wspólnymi
                      mechanizmami hamowania i przyspieszenia,

    11)  40 - wymagane modyfikacje w układzie kierowniczym:
           40.01 - zwykły układ kierowania ze wspomaganiem,
           40.02 - układ kierowniczy z aktywnym wspomaganiem,
           40.03 - układ kierowniczy z systemem rezerwowym (sprzężeniem zwrotnym),
           40.04 - wydłużona kolumna kierownicy,
           40.05 - zmodyfikowana kierownica (grubszy lub cieńszy przekrój koła kierownicy, kierownica o
                      mniejszej średnicy itp.),
           40.06 - wychylne koło kierownicy,
           40.07 - pionowe koło kierownicy,
           40.08 - poziome koło kierownicy,
           40.09 - kierowanie nożne,
           40.10 - alternatywny system kierownicy (drążek itp.),
           40.11 - gałka na kierownicy,
           40.12 - szyna ortopedyczna ręki na kole kierownicy,
           40.13 - ze stawem szynowym,

    12)  42 - wymagane modyfikacje lusterka (lusterek):
           42.01 - zewnętrzne lusterko prawe lub lewe,
           42.02 - zewnętrzne lusterko na wysięgniku,
           42.03 - dodatkowe zewnętrzne lusterko pozwalające na obserwację ruchu,
           42.04 - panoramiczne wewnętrzne lusterko,
           42.05 - lusterko do obserwacji martwych pól,
           42.06 - elektrycznie sterowane zewnętrzne lusterko (lusterka),

    13)  43 - wymagane modyfikacje fotela kierowcy:
           43.01 - fotel kierowcy na dobrej wysokości obserwacyjnej i w normalnej odległości od kierownicy i
                      pedałów,
           43.02 - fotel kierowcy dostosowany do kształtu ciała,
           43.03 - fotel kierowcy z oparciem bocznym stabilizującym pozycję,
           43.04 - fotel kierowcy z podłokietnikiem,
           43.05 - wydłużone szyny prowadzące fotela kierowcy,
           43.06 - regulacja pasa bezpieczeństwa,
           43.07 - pas bezpieczeństwa szelkowy,

    14)  44 - wymagane modyfikacje motocykli (obowiązkowe stosowanie subkodów):
           44.01 - hamulec z pojedynczym sterowaniem,
           44.02 - zmodyfikowany hamulec ręczny,
           44.03 - zmodyfikowany hamulec nożny,
           44.04 - zmodyfikowana rączka przyspieszenia,
           44.05 - ręczna zmiana biegów i ręczne sprzęgło,
           44.06 - zmodyfikowane lusterko (lusterka) wsteczne,
           44.07 - zmodyfikowane wskaźniki kontrolne (kierunkowskazy, lampy hamulca itp.),
           44.08 - wysokość siedzenia pozwalająca kierowcy na oparcie dwóch stóp na ziemi jednocześnie w pozycji
                      siedzącej,
    15)  45 - wyłącznie motocykle z koszem,
    16)  70 - wymiana prawa jazdy wydanego za granicą,
    17)  71 - wtórnik,
    18)  72 - ograniczenie kategorii A do kategorii A1 w odniesieniu do konkretnych pojazdów,
    19)  73 - ograniczenie kategorii B do kategorii B1 w odniesieniu do konkretnych pojazdów,
    20)  74 - ograniczenie kategorii C do kategorii C1 w odniesieniu do konkretnych pojazdów,
    21)  75 - ograniczenie kategorii D do kategorii D1 w odniesieniu do konkretnych pojazdów,
    22)  76 - ograniczenie kategorii C+E do kategorii C1+E w odniesieniu do konkretnych pojazdów,
    23)  77 - ograniczenie kategorii D+E do kategorii D1+E w odniesieniu do konkretnych pojazdów,
    24)  78 - wyłącznie pojazdy z automatyczną skrzynią biegów,
    25)  101 - wymagane dodatkowe oznakowanie pojazdu,
    26)  102 - wymiana uzyskanego przed dniem 1 lipca 1999 r. prawa jazdy kategorii C bez posiadania kategorii
           B prawa jazdy,
    27)  103 - wymiana uzyskanego przed dniem 1 lipca 1999 r. prawa jazdy kategorii D bez posiadania kategorii
           B prawa jazdy,
    28)  104 - wymiana prawa jazdy kategorii M z ograniczeniem do kierowania tylko pojazdami wolnobieżnymi,
    29)  105 - wymiana prawa jazdy kategorii trolejbusowej z ograniczeniem do kierowania tylko trolejbusami,
    30)  106 - zakaz w zakresie kategorii B prawa jazdy przy posiadaniu kategorii C1, C, D1 lub D prawa jazdy,
    31)  107 - wymagane dostosowanie pojazdu do rodzaju schorzenia.
W przypadku gdy ograniczenie dotyczy wszystkich posiadanych przez osobę kategorii prawa jazdy, odpowiedni kod umieszcza się wyłącznie w ostatnim wierszu tabeli.Podstawa prawna:
COFNIJ   SPIS TREŚCI